De campussen Pitzemburg en Caputsteen willen een manier ontwikkelen om klasoverschrijdend aan attitudevorming (en beoordeling) te kunnen doen om zo hun leerlingen te wapenen met de attitudes die zij nodig hebben om de verschillende maatschappelijke en professionele uitdagingen in het leven aan te gaan. Hoewel er twee schoolculturen zijn, wilden de leerkrachtenteams eenzelfde doel. Dit was dan ook het vertrekpunt van het onderzoek. Na een grondige literatuurstudie en bijhorende reflectiesessies ontstond er een nieuw attituderapport. Hierbij werden zowel het leerkrachten- als leerlingenperspectief in rekening genomen. Deze uitdaging resulteerde in een attituderapport dat bestaat uit zeven hoofdattitudes die elk onderverdeeld zijn in deelattitudes. Omdat we het als team belangrijk vonden dat de groei van de leerling centraal staat, hebben we besloten om te werken met vier beheersingsniveaus. Zowel leerkrachten als leerlingen zullen dit attituderapport kunnen invullen. Op die manier kan een 360° perspectief gevormd worden. De kracht van de leerling staat centraal. Een positieve invalshoek vormt m.a.w. de basis. Het attituderapport is van kracht vanaf het schooljaar 2017-2018 en is zowel op Smartschool als op papier te raadplegen.

Bruggenbouwer aan het woord

 

"Mijn ervaring als bruggenbouwer in dit team heeft me enerzijds enorm verrast en me anderzijds een warm gevoel bezorgd. Vanaf de eerste vergadering werkten alle teamleden constructief samen. Kortom, good vibes only!" (Ariane Caplin)