Training en opleiding

Het onderzoeksproject ‘Onderzoekende School?!’ heeft als doel om professionalisering van leerkrachten te laten plaatsvinden op school en in samenwerkingsverband met de lerarenopleiding. De school wordt als het ware een lerende gemeenschap waar een onderzoekscultuur, professionale groei, dialoog en inspiratie centraal staan.

De lerarenopleiding van de V.U.B. biedt in dat kader verschillende trainingen aan waarbij de onderzoekende school kan aansluiten bij die trainingen die aansluiten bij het gekozen traject.