Ons netwerk

Deze Onderzoekende Scholen?! doen al mee

 • Pacheco logo Atheneum Brussel kleur op wit RGB

  Atheneum Brussel

  https://www.atheneumbrussel.be/
  Het GO! Atheneum Brussel wil als UNESCO-school in het centrum van de stad dichtbij de samenleving staan en richt zich actief op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs. De school is reeds van bij de opstart een stageschool van de lerarenopleiding.

  In het schooljaar 2021-2022 koos de schoolleiding ervoor om de mogelijkheden van ons partnerschap te verkennen via het project COLIBRU waar schoolleiders het engagement aangaan om te streven naar een onderzoekscultuur op school. In het schooljaar 2022-2023 ging het onderzoekend team aan de slag met volgende onderzoeksvragen: Welke voorwaarden/drempels zijn er om leerlingen zelf hun leren [focus: begrijpend lezen in combinatie met kritisch denken] te laten vastnemen en hen daarin te motiveren? Welke acties kunnen ontplooid worden (door wie) om te werken aan die voorwaarden en drempels?  Welke (metacognitieve) strategieën zijn er om leerlingen zelf hun leren te laten vastnemen rond het geselecteerde topic? (leerlijn) 
 • c11992ad190d4a2de838c0ed58d304abc98b0eee

  Busleyden Atheneum Pitzemburg

  https://bapitzemburg.be/
  Het Busleyden Atheneum campus Pitzemburg maakte voor het eerst deel uit van het netwerk OS?! in het schooljaar 2016-2017.

  Vorige schooljaren ging de school met volgende thema's aan de slag: flipping the classroom, 21th century skills in een unescoschool, attitudematrix afgestemd op 21th century skills en burgerschap, het leren ondersteunen van cognitief sterke leerlingen,...
 • semper

  CVO Semper

  https://www.cvosemper.be
  Team CVO Semper is een talencentrum voor volwassenonderwijs. Ze maken reeds sinds het schooljaar 2016 deel uit van ons netwerk. Elk jaar staat een dynamisch en gemotiveerd team leerkrachten klaar om het leren van de cursisten in hun CVO te versterken. Onderzoekend de praktijk versterken maakt deel uit van het DNA van CVO Semper.

  Afgelopen jaren kwamen volgende thema's aan bod.
  - Welke strategieën zijn het meest effectief om woordenschatsverwerving bij cursisten te vergroten? (2016-2017)
  - Wat is het verschil in leerwinst bij het aanleren van abstracte woorden aan de hand van vertaling, contextualisering en visualisering? (2017-2018)
  - Verkennend onderzoek naar diversiteit in het volwassenonderwijs (2018-2019)
  - Hoe kunnen we het leerproces optimaliseren door bewust gebruik te maken van de diversiteit die aanwezig is bij onze cursisten (2019-2020)
  - Verkennend onderzoek naar blended learning in het volwassenonderwijs (2020-2021)
  - Ervaringen van taalcursisten met synchone videolessen in het volwassenonderwijs (2021-2022)

  Hans Smet en Vera Janssens vormen afgelopen jaren de trekkers van dit onderzoekend team.
 • index

  GO! Atheneum Etterbeek

  https://www.kaetterbeek.be/
  Team Atheneum Etterbeek was één van de vijf pilootscholen in 2013 toen Onderzoekende School?! van start ging.

  Afgelopen jaren werden enkele van volgende thema's behandeld:
  - omgaan met grensoverschrijdend gedrag
  - zelfregulerend leren ondersteunen in een flexwerking
  - intrinsieke motivatie behouden en terugvinden (volgens het ABC-model)
  - co-teaching als sleutel binnen de modernisering
  - elke leerling een coach
  - de kracht van zelfreflectie in het leerproces (zelfsturing bevorderen)
  - evalueren om te leren
  - binnenklasdifferentiatie in de praktijk
  - herstel- en sanctiebeleid
 • Tervuren

  GO! Atheneum Tervuren

  https://www.katervuren.be/
  Het Atheneum Tervuren is één van de vijf pilootscholen die als eerste aan de slag gingen als onderzoekende school in 2013. Onderzoekende School?! is ondertussen een vast waarde op de school. De school heeft afgelopen jaren een heel diepgaand partnerschap opgebouwd met onze lerarenopleiding.

  Ondertussen hebben ze reeds verschillende onderzoeksvragen achter de kiezen. Thema's als evalueren om te leren, motivatie verhogen van jongeren die dreigen uit te vallen, feedback, differentiatie, de kracht van data in je school, flexibele leeromgeving,...


 • kak

  GO! Atheneum Unesco Koekelberg

  https://www.kakoekelberg.be/
  Het Atheneum van Koekelberg is ondertussen een constante partner van het project Onderzoekende School?!. Deze school maakt historisch deel uit van de begeerde stagescholen van onze lerarenopleiding. In het schooljaar 2016-2017 krijgt het partnerschap een andere betekenis en wordt de school deel van ons netwerk.

  De school heeft afgelopen jaren onderzoek gedaan naar volgende vragen om het leren van hun leerlingen te versterken:
  - Hoe ontwikkel je een motiverende leeromgeving waarin leerlingen taalbewust met schooltaal omgaan? (2016-2017)
  - Leren leren van en voor leerlingen door middel van beeld (2017-2018)
  - Ouderbetrokkenheid: ouders begeleiden opdat zij hun kinderen zelf optimaal begeleiden (2018-2019)
  - Effectieve aanpak van blended learning (2019-2020)
  - Feedback in de klas en op afstand (2020-2021)
  - Feedback om het zelfregulerend vermogen van leerlingen te versterken (2021-2022)
 • debrug

  GO! campus de Brug

  https://campusdebrug.be/
  Campus de Brug richt zich als GO! school in Vilvoorde op de domeinen STEM, MENS en KUNST. De school werd in het schooljaar 2019-2020 lid van het netwerk onderzoekende school.

  De school deed onderzoek naar talengang, zelfregulerend leren bevorderen in zowel domeinspecifieke als algemene leerinhouden,...
 • 170 logo ka e hiel

  GO! KAHiel

  https://www.kahiel.be
  Het Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek is een trouwe partnerschool van de lerarenopleiding aan de VUB. Deze school was dan ook één van de vijf pilootscholen in 2012 die voor het eerst aan de slag ging als Onderzoekende School?! Onderweg heeft de school even op een pauzeknop gedrukt, maar in 2021 stapt de schoolleiding opnieuw in en wordt een nieuw onderzoekend team opgericht.

  In het verleden heeft de school onder andere onderzoek gedaan naar het versterken van schooltaal, differentiëren in de klaspraktijk, onderwijsloopbaanbegeleiding vanuit een positieve studiekeuze en het versterken van zelfregulerende vaardigheden.
 • GO4BUSINESS2
 • lutgardis90px

  Lutgardiscollege Oudergem

  https://www.lutgardiscollege.be/
  Het Lutgardiscollege Oudergem is reeds jarenlang een stageschool van de lerarenopleiding aan de V.U.B. Sinds het schooljaar 2018-2019 maakt ze deel uit van onze partnerscholen in het project Onderzoekende School?!. Afgelopen jaren werden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder andere zelf-determinatie theorie, leerlingenparticipatie, de rol van feedback en een effectief sanctiebeleid.
 • tangram

  Tangram Vilvoorde

  https://tangramvilvoorde.be/

Dit zijn onze partners

 • vub sponsor logo digitaal

  Vrije Universiteit Brussel

  www.vub.be
  Dit project wordt mogelijk gemaakt door de investering van de Vrije Universiteit Brussel. De universiteit benadrukt het belang van bruggen bouwen tussen onderzoek en het werkveld. Onderzoekende School?! brengt de missie van de VUB tot leven door partnerschappen op te zetten tussen de lerarenopleiding, onderzoekers en het onderwijsveld.
 • vo naakt

  Vlaamse overheid

  https://onderwijs.vlaanderen.be
  Het tweejarig begeleidingstraject COLIBRU (collectief onderzoekend leidinggeven in en rond Brussel) voor schoolleiders wordt mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid.