Ons netwerk

Deze Onderzoekende Scholen?! doen al mee

 • c11992ad190d4a2de838c0ed58d304abc98b0eee

  Busleyden Atheneum Pitzemburg

  https://bapitzemburg.be/
  Het Busleyden Atheneum campus Pitzemburg maakte voor het eerst deel uit van het netwerk OS?! in het schooljaar 2016-2017.

  Vorige schooljaren ging de school met volgende thema's aan de slag: flipping the classroom, 21th century skills in een unescoschool, attitudematrix afgestemd op 21th century skills en burgerschap, het leren ondersteunen van cognitief sterke leerlingen, ...
 • CLW logo

  Centrum Leren & Werken

  https://www.clwbrussel.be/
  Onderzoekende School?! zorgt ervoor dat Centrum Leren & Werken voortaan een van onze partners is.
 • semper

  CVO Semper

  https://www.cvosemper.be
  Team CVO Semper is een talencentrum voor volwassenonderwijs. Ze maken reeds sinds het schooljaar 2016 deel uit van ons netwerk. Elk jaar staat een dynamisch en gemotiveerd team leerkrachten klaar om het leren van de cursisten in hun CVO te versterken. Onderzoekend de praktijk versterken, maakt deel uit van het DNA van CVO Semper.

  De voorbije jaren kwamen volgende thema's aan bod:
  - Welke strategieën zijn het meest effectief om woordenschatsverwerving bij cursisten te vergroten?
  - Wat is het verschil in leerwinst bij het aanleren van abstracte woorden aan de hand van vertaling, contextualisering en visualisering?
  - Verkennend onderzoek naar diversiteit in het volwassenonderwijs
  - Hoe kunnen we het leerproces optimaliseren door bewust gebruik te maken van de diversiteit die aanwezig is bij onze cursisten?
  - Verkennend onderzoek naar blended learning in het volwassenonderwijs.
  - Ervaringen van taalcursisten met synchrone videolessen in het volwassenonderwijs
 • go ath brakel

  GO! Atheneum Brakel

  https://www.atheneum-brakel.be/
  GO! Atheneum Brakel neemt deel aan Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Dit project ontvangt steun van de provincie Oost-Vlaanderen om de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs te vergroten.

  Het hoofddoel is het creëren van een coachingscultuur die gericht is op groei en waardering. Hierbij worden leerlingen aangemoedigd om gedurende hun onderwijsloopbaan zelfkennis te ontwikkelen over hun competenties. Dit stelt hen in staat om hun eigen leerproces te sturen en er actief aan deel te nemen.
 • Pacheco logo Atheneum Brussel kleur op wit RGB

  GO! Atheneum Brussel

  https://www.atheneumbrussel.be/
  Het GO! Atheneum Brussel wil als UNESCO-school in het centrum van de stad dichtbij de samenleving staan en richt zich actief op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs. De school is reeds van bij de opstart een stageschool van de lerarenopleiding.

  De schoolleiding koos ervoor om de mogelijkheden van ons partnerschap te verkennen via het project COLIBRU om zo te streven naar een onderzoekscultuur op school. Het onderzoekend team ging reeds aan de slag met volgende onderzoeksvragen: Welke voorwaarden/drempels zijn er om leerlingen zelf hun leren [focus: begrijpend lezen in combinatie met kritisch denken] te laten vastnemen en hen daarin te motiveren? Welke acties kunnen ontplooid worden (door wie) om te werken aan die voorwaarden en drempels?  Welke (metacognitieve) strategieën zijn er om leerlingen zelf hun leren te laten vastnemen rond het geselecteerde topic? (leerlijn) 
 • index

  GO! Atheneum Etterbeek

  https://www.kaetterbeek.be/
  Team Atheneum Etterbeek was één van de vijf pilootscholen in 2013 toen Onderzoekende School?! van start ging.

  Afgelopen jaren werden enkele van volgende thema's behandeld:
  - omgaan met grensoverschrijdend gedrag
  - zelfregulerend leren ondersteunen in een flexwerking
  - intrinsieke motivatie behouden en terugvinden (volgens het ABC-model)
  - co-teaching als sleutel binnen de modernisering
  - elke leerling een coach
  - de kracht van zelfreflectie in het leerproces (zelfsturing bevorderen)
  - evalueren om te leren
  - binnenklasdifferentiatie in de praktijk
  - herstel- en sanctiebeleid
 • atheneum geraardbergen

  GO! Atheneum Geraardsbergen

  https://www.ka-geraardsbergen.be/
  GO! Atheneum Geraardsbergen is lid van project Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Groeitalent wordt mogelijk gemaakt door de projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen om in het leerplichtonderwijs de slaagkansen van leerlingen te verbeteren.

  Het project heeft als doel een groeigerichte en waarderende coachingscultuur te ontwikkelen waarbij leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan groeien in het ontplooien van de essentiële zelfkennis over de eigen competenties om het eigen leerproces te gaan sturen en in handen te nemen.
 • ath herzele2

  GO! Atheneum Herzele

  https://www.atheneum-herzele.be/
  GO! Atheneum Herzele is lid van Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Met steun van provinciale subsidies in Oost-Vlaanderen streeft Groeitalent ernaar de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs te vergroten.

  Dit project heeft als voornaamste doel het bevorderen van een coachingscultuur die zich richt op groei en waardering. Leerlingen krijgen de gelegenheid om gedurende hun hele onderwijsloopbaan te groeien in zelfkennis over hun vaardigheden. Hierdoor kunnen ze actief hun eigen leerproces sturen en het volledig in eigen hand nemen.
 • go ath lokeren

  GO! Atheneum Lokeren

  https://atheneumlokeren.be/
  GO! Atheneum Lokeren neemt actief deel aan Project Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs, gesteund door projectsubsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.

  Het project heeft als hoofddoel het bevorderen van een coachingscultuur die gericht is op groei en waardering. Hierbij krijgen leerlingen de kans om gedurende hun onderwijsloopbaan zelfkennis te ontwikkelen over hun competenties. Dit stelt hen in staat om hun eigen leerproces actief te sturen en in eigen hand te nemen, wat uiteindelijk de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs vergroot.
 • go ath oudenaarde

  GO! Atheneum Oudenaarde

  https://bezoek.go-atheneumoudenaarde.be/
  GO! Atheneum Oudenaarde neemt actief deel aan Project Groeitalent, een samenwerkingsinitiatief tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Met de steun van projectsubsidies van de provincie Oost-Vlaanderen streeft Groeitalent ernaar om de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs te vergroten.

  Het voornaamste doel van dit project is het bevorderen van een coachingscultuur die gericht is op groei en waardering. Hierbij krijgen leerlingen de gelegenheid om gedurende hun onderwijsloopbaan te groeien in zelfkennis met betrekking tot hun competenties. Dit stelt hen in staat om hun eigen leerproces actief te sturen en in eigen hand te nemen.
 • Tervuren

  GO! Atheneum Tervuren

  https://www.katervuren.be/
  Het Atheneum Tervuren is één van de vijf pilootscholen die als eerste aan de slag gingen als Onderzoekende School?! in 2013. Ondertussen is Onderzoekende School?! een vast waarde op de school. De school heeft afgelopen jaren een heel diepgaand partnerschap opgebouwd met onze lerarenopleiding.

  Inmiddels hebben ze reeds verschillende onderzoeksvragen achter de kiezen. Thema's als evalueren om te leren, motivatie verhogen van jongeren die dreigen uit te vallen, feedback, differentiatie, de kracht van data in je school, flexibele leeromgeving werden binnen Onderzoekende School?! behandeld.
 • kak

  GO! Atheneum Unesco Koekelberg

  https://www.kakoekelberg.be/
  Het Atheneum van Koekelberg is ondertussen een constante partner van het project Onderzoekende School?!. Deze school maakt historisch deel uit van de begeerde stagescholen van onze lerarenopleiding. In 2016 krijgt het partnerschap een andere betekenis en wordt de school deel van ons netwerk.

  De school heeft afgelopen jaren onderzoek gedaan naar volgende vragen en thema's om het leren van hun leerlingen te versterken:
  - Hoe ontwikkel je een motiverende leeromgeving waarin leerlingen taalbewust met schooltaal omgaan?
  - Leren leren van en voor leerlingen door middel van beeld
  - Ouderbetrokkenheid: ouders begeleiden opdat zij hun kinderen zelf optimaal begeleiden
  - Effectieve aanpak van blended learning
  - Feedback in de klas en op afstand
  - Feedback om het zelfregulerend vermogen van leerlingen te versterken
 • vijverbeek

  GO! Atheneum Vijverbeek

  https://www.atheneumvijverbeek.be/
  GO! Atheneum Vijverbeek maakt al sinds schooljaar 2017-2018 deel uit van Onderzoekende School?!

  Verschillende onderzoekende teams focusten zich op thema's binnen het domein onderwijsloopbaan stimuleren. Zo werkt er reeds gewerkt rond het leerlingencontact, werd er ingezet op studiebegeleiding en worden al deze onderwerpen nu behandeld in het Boostvak.
 • go atheneum vilvoorde

  GO! Atheneum Vilvoorde

  https://hetatheneum.be/
  GO! Atheneum Vilvoorde is al jaren een gevestigde waarde binnen ons netwerk als stageschool voor de lerarenopleiding.

  Ondertussen zijn ze ook lid van Onderzoekende School?! Het onderzoekend team gaat aan de slag met het thema zelfregulerende vaardigheden.
 • debrug

  GO! Campus de Brug

  https://campusdebrug.be/
  Campus de Brug richt zich als GO! school in Vilvoorde op de domeinen STEM, MENS en KUNST. Sinds schooljaar 2019-2020 maakt de school deel uit van het netwerk Onderzoekende School?!

  De school deed onder meer onderzoek naar talengang en zelfregulerend leren bevorderen in zowel domeinspecifieke als algemene leerinhouden.
 • co campus fenix

  GO! Campus Fenix

  https://campusfenix.be/
  Campus Fenix is al enkele jaren lid van Onderzoekende School?!

  Het onderzoekend team zet in op het versterken van de leerlijn zelfregulerende vaardigheden om alle leerlingen maximaal tot leren te brengen. Hierbij heeft het team ook aandacht voor het geven groeigerichte, effectieve feedback.
 • go so lennik

  GO! Campus Lennik

  https://www.go-solennik.be/
  Sinds schooljaar 2021-2022 koos GO! Campus Lennik ervoor op om in te stappen in zowel COLIBRU als Onderzoekende School?!

  Zowel de schoolleiding als het onderzoekend team verrichten onderzoek naar het implementeren van doelgerichte differentiatie in nieuwe leeromgevingen.
 • go campus wemmel

  GO! Campus Wemmel

  https://www.campuswemmel.be/
  GO! Campus Wemmel sloot zich aan bij Onderzoekende School?! als partner in het schooljaar 2021-2022, bij de introductie van COLIBRU.

  Het onderzoekend team werkt richt zich op een traject met als focus ligt het bevorderen van zelfsturing bij leerlingen.
 • COOVI

  GO! COOVI Secundair Onderwijs

  https://secundair.coovi.be/
  COOVI Secundair onderwijs werd lid van ons netwerk in het schooljaar 2014-2015. De Onderzoekende School?! staat sindsdien bekend onder de naam CSI (Coovi secundair investigation team). De samenwerking werd heel kort onderbroken, maar in 2021 nam de school de draad terug op en is het onderzoekend team weer aan de slag.

  De afgelopen jaren deed de school onderzoek naar onder andere co-teaching, flexibele leeromgeving en zelfregulatie bevorderen.
 • 170 logo ka e hiel

  GO! KAHiel

  https://www.kahiel.be
  Het Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek is een trouwe partnerschool van de lerarenopleiding aan de VUB. Deze school was dan ook één van de vijf pilootscholen die in 2013 voor het eerst aan de slag gingen als Onderzoekende School?!. Onderweg heeft de school even op een pauzeknop gedrukt, maar in 2021 stapt de schoolleiding opnieuw in en wordt een nieuw onderzoekend team opgericht.

  In het verleden heeft de school onder meer onderzoek gedaan naar het versterken van schooltaal, differentiëren in de klaspraktijk, onderwijsloopbaanbegeleiding vanuit een positieve studiekeuze en het versterken van zelfregulerende vaardigheden.
 • KAZ2

  GO! KAZ

  https://kaz.be/
  GO! KAZ is lid van Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen om in het leerplichtonderwijs de slaagkansen van leerlingen te verbeteren.

  Groeitalent richt zich op het ontwikkelen van een groeigerichte en waarderende coachingscultuur om zo leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan te laten groeien in het ontplooien van de essentiële zelfkennis over de eigen competenties om het eigen leerproces te gaan sturen en in handen te nemen.
 • Logo MAW

  GO! Meertalig Atheneum Woluwe

  https://www.atheneumwoluwe.be/
  GO! Meertalig Atheneum Woluwe stond in schooljaar 2012-2013 aan de wieg van Onderzoekende School?! De school was een van de vijf pilootscholen. Ze drukten een tijdje op de pauzeknop, maar we zijn heel blij dat ze sinds de start van schooljaar 2023-2024 opnieuw deel uitmaken van ons netwerk.

  Het onderzoekend team heeft als opzet de visie op onderwijs binnen de school te versterken en duurzame verandering te bewerkstelligen door zich te richten op gedeeld leiderschap en professionalisering in het team.
 • logo middenschool geraardsbergen 2

  GO! Middenschool Geraardsbergen

  GO! Middenschool Geraardsbergen maakt deel uit van Groeitalent, een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen om in het leerplichtonderwijs de slaagkansen van leerlingen te verbeteren.

  Met dit project beoogt Groeitalent een groeigerichte en waarderende coachingscultuur te ontwikkelen waarbij leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan groeien in het ontplooien van de essentiële zelfkennis over de eigen competenties om het eigen leerproces te gaan sturen en in handen te nemen.
 • tangram2

  GO! Tangram Vilvoorde

  https://tangramvilvoorde.be/
  Het schooljaar 2021-2022 markeerde de start van GO! Tienerschool Tangram, een initiatief waarbij de Vrije Universiteit Brussel mee aan de wieg stond. De school sloot zich ook aan bij COLIBRU.

  Op dit moment blijft de school actief betrokken bij Onderzoekende School?! Het onderzoekend team legt de focus op zelfregulerend leren van kleuters tot tieners, evenals de ontwikkeling van executieve functies.
 • Atheneum Jette

  GO! Technisch Atheneum Jette

  http://tajette.be
  Het Technisch Atheneum in Jette nam voor het eerst deel aan Onderzoekende School?! in het schooljaar 2015-2016. Na een kleine pauze werd in 2021 de draad terug opgenomen door de huidige schoolleiding.

  Afgelopen jaren deed de school onderzoek naar onderwerpen zoals permanente evaluatie in de B-stroom, het gebruik van portfolio, differentiatie en zelfregulerende vaardigheden versterken.
 • GO4BUSINESS2

  GO!4Business

  https://www.campustoverfluit.be/so.php
  GO!4Business is al jaren partner van Onderzoekende School?! Af en toe nam het onderzoekend team een pauze, maar we zijn verheugd dat de school telkens opnieuw kiest voor ons project.

  Op de school werd onderzoek gedaan naar onderwijsloopbaanbegeleiding en studiekeuze. Het onderzoekend team ging onder meer aan de slag met de vragen “Welke acties op school hebben leerlingen uit de derde graad geholpen tijdens hun schoolloopbaan om zelfbewuste keuzes te maken over hun studierichting?” en “Wat zou de school kunnen verbeteren om hen beter toe te laten om zelfbewuste keuzes te maken over hun studierichting?“. Ook thema's als zelfregulatie en motivatie van leerlingen in de arbeidsfinaliteit werden reeds behandeld.
 • go4city logobestand

  GO!4cITy

  https://www.go4city.be/
  GO!4cITy (het vroegere Lyceum Martha Somers) kent haar oorsprong als Onderzoekende School?! in schooljaar 2016-2017. De school is al jaren een vaste partner van de lerarenopleiding aan de VUB. In de splinternieuwe gebouwen voel je opnieuw de onderzoekscultuur van een schoolteam dat zichzelf in vraagt durft stellen en uitdagingen samen durft vast te nemen. Samen groeien schrikt dit onderzoekende schoolteam duidelijk niet af.

  Volgende praktijkonderzoeken werden in de voorbije jaren reeds behandeld:
  - Verbindend werken tussen leerkracht en leerling en op het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties
  - Effectieve feedback geven op het rapport om het leren van leerlingen te versterken
  - De brug tussen feedback in de klas en het rapport: het perspectief van de leerling
  - Samen uitgroeien tot een professionele leergemeenschap
  - Het krachtuur als katalysator van leren op school
 • HI Anneessens Funck

  Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck

  https://sites.google.com/view/anneessens
  Het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, een secundaire school van het stedelijk onderwijs van de Stad Brussel, heeft een lange traditie als stageschool voor de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

  We zijn verheugd dat de school nu ook als partner toetreedt tot Onderzoekende School?! Het onderzoekend team buigt zich samen met de schoolleiding over het thema gedeeld leiderschap.
 • logo imelda

  Imelda Instituut

  https://www.imelda-instituut.be/
  Imelda Instituut is reeds jaren een vaste waarde als stageschool voor de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

  Vanaf schooljaar 2023-2024 maakt de school ook deel uit van het netwerk van Onderzoekende School?!
 • ivg

  IVG-School

  https://www.ivgschool.be/secundair/
  De IVG-school participeert actief in Project Groeitalent, een samenwerkingsverband tussen Onderzoekende School?! en Warm Wijs. Met de steun van de projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen, streeft Groeitalent ernaar om de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs te vergroten.

  Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een coachingscultuur die gericht is op groei en waardering. Hierbij krijgen leerlingen de kans om gedurende hun onderwijsloopbaan te groeien in het ontwikkelen van zelfkennis met betrekking tot hun competenties. Dit stelt hen in staat om hun eigen leerproces actief te sturen en in eigen handen te nemen.
 • images

  Karel Buls

  https://www.karelbuls.be/
  Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls is een van de secundaire scholen van het stedelijk onderwijs van de Stad Brussel en tevens stageschool voor de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

  We zijn heel blij Karel Buls voortaan ook als partner binnen Onderzoekende School?! te verwelkomen. Het onderzoekend team gaat aan de slag met het thema differentiatie.
 • keerpunt

  Keerpuntscholen

  https://keerpuntscholen.be/brussel-vorst-en-molenbeek/
  Dankzij de steun van de VGC kan Onderzoekende School?! voortaan ook de Keerpunt Secundaire Freinetscholen als partner beschouwen.

  De schoolleiding is enthousiast om binnen de samenwerking onderzoek te verrichten naar het versterken van het talenbeleid op de scholen.
 • kompaz

  Kompaz

  https://kompaz-zaventem.be/
  Kompaz Zaventem is partner van Onderzoekende School?! sinds de opstart van COLIBRU in schooljaar 2021-2022.

  De schoolleiding en het onderzoekend team deden al onderzoek naar onder meer doelgerichte binnenklasdifferentiatie in de innovatieve ruimte en groeigerichte effectieve feedback.
 • index2

  Kunsthumaniora Brussel

  www.kunsthumaniorabrussel.be
  Het team van de Kunsthumaniora Brussel bruist van de energie om uit te groeien tot een Onderzoekende School?! Binnen een COLIBRU-traject werd voorbereidend werk geleverd om als school een taal te creëren om zelfsturend leren te bevorderen in het kunstonderwijs. Het onderzoekend team neemt de impulswerking onder de loep en gaat op zoek naar de wijze waarop zelfregulerend leren bij leerlingen versterkt kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe effectieve leerstrategieën een plaats kunnen krijgen in de flexwerking van de school (IMPULSteam).
 • lutgardis90px

  Lutgardiscollege Oudergem

  https://www.lutgardiscollege.be/
  Het Lutgardiscollege Oudergem is reeds jarenlang een stageschool van de lerarenopleiding aan de VUB. Sinds schooljaar 2018-2019 maakt ze deel uit van onze partnerscholen in het project Onderzoekende School?!.

  In de voorbije jaren werd onderzoek gedaan naar verschillende thema's zoals de zelfdeterminatietheorie, leerlingenparticipatie, de rol van feedback en een effectief sanctiebeleid.
 • Logo Lyceum klein

  Maria Assumptalyceum

  https://secundair.mariaassumptalyceum.be/
  Het Maria Assumptalyceum is reeds jaren een stageschool van de lerarenopleiding van de VUB. In schooljaar 2023-2024 kiest de school ervoor om een nieuw partnerschap aan te gaan. We zijn heel blij om haar te verwelkomen als partner van Onderzoekende School?!
 • zavo logo

  ZAVO

  https://www.zavosecundair.be/
  Op ZAVO is Onderzoekende School?! al enkele jaren een vaste waarde. De school is overtuigd van evidence informed de onderwijspraktijk versterken.
  Verschillende onderzoekende teams gingen aan de slag met thema's als blended learning, de implementatie van een verbindend gedragsbeleid, intervisie volgens GRROW, feedback geven binnen de arbeidsfinaliteit en gedemathematiseerd evalueren.

  Om de successen van Onderzoekende School?! helemaal te verankeren, aarzelde de schoolleiding niet om in te stappen in COLIBRU en ook op beleidsniveau de onderzoekscultuur verder te integreren.

Dit zijn onze partners

 • vub sponsor logo digitaal

  Vrije Universiteit Brussel

  www.vub.be
  Dit project wordt mogelijk gemaakt door de investering van de Vrije Universiteit Brussel. De universiteit benadrukt het belang van bruggen bouwen tussen onderzoek en het werkveld. Onderzoekende School?! brengt de missie van de VUB tot leven door partnerschappen op te zetten tussen de lerarenopleiding, onderzoekers en het onderwijsveld.
 • vo naakt

  Vlaamse overheid

  https://onderwijs.vlaanderen.be
  Het tweejarig begeleidingstraject COLIBRU (collectief onderzoekend leidinggeven in en rond Brussel) voor schoolleiders wordt mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid.
 • vgc logo

  Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

  https://www.vgc.be/
  De begeleiding van schoolleiders in Brussel wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 • prov ovl

  Provincie Oost-Vlaanderen

  https://www.oost-vlaanderen.be/
  De steun van Provincie Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat Project Groeitalent mogelijk gemaakt wordt.