Mooie voorbeelden

Hier vind je onze uitblinkers terug: voorbeelden van praktijkonderzoek die het verschil maken in onze partnerscholen. Onze toekomstige leerkrachten, bruggenbouwers en onderzoekende leerkrachten komen aan het woord. Kom ze ontdekken, wie weet staat hier snel ook een mooi voorbeeld uit jouw school!

nathan dumlao zi5vRoAP3WY unsplash

Attituderapport

#onderwijsloopbaanbegeleiding #zelfregulerend leren #praktijkonderzoek

Het samenwerkingsverband Busleyden Atheneum brengt verschillende scholen in Mechelen samen onder één dak. Dit ambitieuze team koos ervoor onderzoek te doen naar attitudes bij leerlingen.

Lees meer
ashkan forouzani sefKM7XR56I unsplash

Show them that you care

#coaching #lead by example #verbindend schoolklimaat

Het onderzoekende team van het GO! Atheneum Etterbeek (KAE) werkte gedurende twee schooljaren aan een onderzoek: show them that you care. Het onderzoekend team wilde weten hoe leerkrachten aan de leerlingen van het KAE konden tonen dat we care om zo een impact te hebben op hun motivatie.

Lees meer
towfiqu barbhuiya 5u6bz2tYhX8 unsplash

Nederlands als schooltaal en intrinsieke motivatie

#differentiatie #verbindend schoolklimaat #praktijkonderzoek

Vol enthousiasme boog het onderzoeksteam zich over de kwestie leerlingenmotivatie. Dit ruime onderwerp werd voornamelijk toegespitst op het taalbewustzijn.

Lees meer
tangerine newt w9QdAC1f8 0 unsplash

De Vitaminebende

#feedback #verbindend schoolklimaat

Het Lutgardiscollege is een doorstroomschool in Oudergem. Het is een Nederlandstalige, vrije school voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Door de kleine leerlingenpopulatie zet de school erg in op een nauw contact tussen leraren en leerlingen.

Lees meer
jeshoots com 5EKw8Z7CgE4 unsplash

Welbevinden bij leerlingen

#lead by example #verbindend schoolklimaat

Het welbevinden van leerlingen is een complex begrip waarrond het GO! Atheneum Emanuel Hiel te Schaarbeek wou werken. In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en in het kader van Onderzoekende School?! ging de school op zoek naar een manier om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.

Lees meer
vardan papikyan DnXqvmS0eXM unsplash

Zelfbewuste studiekeuze

#onderwijsloopbaanbegeleiding #coaching #praktijkonderzoek

De school GO! For Business in Molenbeek en Onderzoekende School?! sloegen de handen in elkaar om een uitgeschreven en verankerd kader rond onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) op poten te zetten. Dit kader zou leerlingen beter moeten ondersteunen in het kiezen van een geschikte studierichting.

Lees meer
austin distel wD1LRb9OeEo unsplash

Evaluatie?

#differentiatie #feedback #praktijkonderzoek

Voor het tweede jaar op rij engageerde een aantal leerkrachten van het GO! TA Jette zich voor Onderzoekende School?!. In 2015 maakte deze school een ommezwaai van traditionele examens naar permanente evaluatie in de eerste graad van de B-stroom. Dit jaar volgde ook de tweede graad BSO.

Lees meer