Heeft jouw school
een droom?
Samen maken we
die waar!

iStock
iStock 2
iStock 3
iStock 4

Ontmoet, onderzoek, verbind en innoveer

Onderzoekende school?! is een evenwaardig samenwerkingsverband dat een brug slaat tussen schoolpraktijk en lerarenopleiding. Student-leerkrachten gaan, begeleid door lerarenopleiders en leerkrachten, systematisch op zoek naar oplossingen voor uitdagingen uit de schoolpraktijk. Zo vormen verschillende partijen in het onderwijs een lerend en inspirerend netwerk, waardoor het onderwijs professionaliseert en innoveert.
Ons verhaal