Intellectueel Eigendom

Het materiaal op deze website mag door scholen worden gebruikt binnen hun eigen netwerk, maar reproductie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het intellectuele eigendom van het materiaal blijft in handen van het project Onderzoekende School en de Vrije Universiteit Brussel."