Auteur: Wouter De Vos - Leestijd: 5 minuten

OS?! 22-23 – Connecting People


In het GO! UNESCO Atheneum Koekelberg voelden we aan, zeker na de coronajaren, dat er een ruime progressiemarge was op het gebied van schoolverbondenheid. Zo gaapte er een behoorlijke kloof tussen de leerlingen en de leerkrachten, er was weinig wederzijds vertrouwen, leerlingen identificeerden zich slechts matig met de school, ….  

Nochtans leiden schoolverbondenheid (goede relaties met en tussen leerlingen en leerkrachten, succeservaring, eigenaarschap, zelfregulering  …) tot hoger welbevinden, lagere schooluitval ... en dus ook tot betere resultaten. 

Het model rond schoolverbondenheid waarop we hier steunden werd ontworpen door prof. dr. N. Engels en Dr. J. Strijbos (2023), onze coach, steun en toeverlaat, en is uitgegroeid tot een centrale pijler is onze schoolvisie. 

We beslisten om te starten met een actie rond de eerste pijler 'relaties tussen leerlingen en leerkrachten' en focusten ons meer specifiek op de uitbouw van onze leerlingencontacten.  

 

Step by step 

Met de drie coaches waren we er snel van overtuigd dat je enkel rond leerlingencontacten en connectie kan spreken, als je ook alle geledingen, en zeker de leerlingen, actief betrekt bij het proces.  

Onze onderzoeksgroep werd dus samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van 12 leerkrachten en 12 leerlingen, ondersteund door Jetske & de 3 coaches; Wouter, Evelien & Kim (aka Team WEK).  

 

Tijdens geanimeerde vergaderingen, voornamelijk tijdens de uren, met workshops, lezingen, activerende werkvormen, alles rijkelijk overgoten en voorzien van drank en spijs, is er dus een traject van vijf leerlingencontacten ontstaan om schoolverbondenheid te bewerkstelligen, meer wederzijds begrip te creëren, het welbevinden van de participanten aan het schoolleven te verhogen en uiteindelijk de leerresultaten van de leerlingen te bevorderen.  

'Ik heb mijn leerlingen nog nooit zo goed gekend.' - Leerkracht Sofie V. , 15j aar ervaring

Nabeschouwing & pluimen 

Waar we best fier op zijn is dat ...

  • we onze leerlingen actief hebben betrokken in alle fases van het project, wat de gedragenheid enorm ten goede kwam en ook de verbondenheid bevorderde. 

  • we geen praatbarak geworden zijn. We zorgden ervoor dat de vergaderingen werkmomenten werden waar de stem van elke partner gehoord werd. 

  • we allen in de flow waren en het momentum en de bereidwilligheid voelden zodat we niet alleen een plan van aanpak ontwikkeld hebben, maar meteen overgegaan zijn tot het schoolbreed implementeren van de leerlingencontacten. 

  • we uitgegroeid zijn tot een ‘proeftuin’ waar alle leden zich betrokken voelen bij ons project. Doordat we de ruimte krijgen van onze directie kunnen we naar hartenlust experimenteren en, indien wenselijk, ook implementeren.  

  • het hele traject door ongeveer alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, beleid, ouders, …) als positief ervaren werd.  

Let’s call it a succes!! 

'Ik ben lid van de Onderzoekende School?! en vind het een heel leuke ervaring om mee te helpen aan een betere school' -  Raf D.,  17 jaar

Over de auteur

 

Beleidsmedewerker, leerkracht Frans-Spaans, assistant change magician en laboureur du bonheur op Go! Atheneum Unesco Koekelberg.