Empirisch onderzoek naar online learning in secundair onderwijs

Auteur: Jo Tondeur - leestijd: 5 minuten

Face-to-face, online of blended? De Covid-19 pandemie bood een uitgelezen kans om te begrijpen hoe leerkrachten in het secundair onderwijs online praktijken ervaren en waarnemen. Het blijft echter onduidelijk hoe deze ervaringen en percepties samenhangen en hoe ze samen moeten worden aangepakt om leerkrachten en middelbare scholen te ondersteunen. Daarom is het hoofddoel van het huidige onderzoek om verbanden te onderzoeken tussen de ervaringen en percepties van leerkrachten over online lesgeven en leren tijdens de grote online transitie.

 

De gegevens werden verzameld door middel van een online vragenlijst die in 2020 werd gelanceerd toen de COVID-19 pandemie internationaal uitbrak. De gegevens in de analyse omvatten de antwoorden van 222 leraren in het secundair onderwijs op open vragen, geanalyseerd met behulp van een gecombineerde methode van thematische analyse en netwerkanalyse. De resultaten geven aan dat percepties en ervaringen bestudeerd moeten worden vanuit een systeem van factoren die op elkaar inwerken bij het bepalen van het succes of falen van online en blended onderwijs.

Artikel: Untangling the Great Online Transition: A network model of teachers’ experiences with online practices