Het project Groeitalent is een samenwerking tussen Onderzoekende School?! en Warm en Wijs (Isabelle Janssens). Het project wordt mogelijk gemaakt door projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen om in het leerplichtonderwijs de slaagkansen van leerlingen te verbeteren. 

 

Groeitalent gaat de uitdaging aan om scholen te ondersteunen bij de complexe opdracht om leerlingen te begeleiden in studiekeuze en oriëntering en dit met het oog op de slaagkansen en doorstroom van de leerlingen in de betrokken scholen te versterken. Om dit te realiseren richt dit project een samenwerkingsverband op tussen scholen in de regio Oost-Vlaanderen die de urgentie voelen om een groeigerichte en waarderende coachingscultuur te ontwikkelen waarbij leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan groeien in het ontplooien van de essentiële zelfkennis over de eigen competenties om het eigen leerproces te gaan sturen en in handen te nemen.

 

 

Wat willen we bereiken? 

Er wordt vertrokken van een regionaal netwerk (Oost-Vlaanderen) van scholen waarin onderzoekende professionele leergemeenschappen van teacher leaders (ankerfiguren op de school die een formele rol opnemen in het versterken van onderwijsloopbaanbegeleiding) collaboratief aan het werk gaan, telkens onder begeleiding van een procesbegeleider.

Deze leergemeenschappen werken, met het vizier op het versterken van de onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen, aan een coachingscultuur  op de gehele school. Hierbij ambiëren we op termijn de coachende rol van alle leraren in de gehele school te versterken en de coachings- en reflectievaardigheden van leerlingen te versterken opdat ze zelfkennis ontwikkelen over de eigen leercompetenties en studieoriëntatie.  

Dergelijk onderzoekende leergemeenschap voert - gespreid over het schooljaar - een praktijkonderzoek uit waarbij ze, vertrekkend vanuit een praktijkvraag waarmee ze in de eigen school worstelen, achtereenvolgens: de beginsituatie in kaart brengen, de vragen en te bereiken resultaten scherpstellen, bronnen raadplegen, data verzamelen en analyseren, acties ontwerpen en implementeren, evalueren en reflecteren.

 

Kortom, door het doorlopen van een onderzoekscylcus inzetten op het versterken van de praktijk in de school. De probleemstelling die we in dit traject aanpakken, is gelinkt aan het ontwikkelen van een effectieve en integrale studiebegeleiding op scholen waarin de scholen leren van en met elkaar in functie van onderwijsloopbaancompetenties 

 

Welke scholen zijn betrokken? 

 1. GO! atheneum Geraardsbergen 
 2. GO! middenschool Geraardsbergen
 3. GO! KAZ
 4. IVG-school bovenbouw
 5. IVG-school middenschool
 6. IVG-school basisschool
 7. GO! atheneum Oudenaarde
 8. GO! atheneum Brakel
 9. GO! atheneum Lokeren 
 10. GO! MIRA
 11. GO! atheneum Herzele