Inspiratiegids Blended learning in secundair onderwijs

Auteur: Jo Tondeur - Leestijd: 3 minuten

Tijdens de eerste lockdown ten gevolge van de Covid-19-pandemie schakelden scholen over op nood-afstandsonderwijs. Bij aanvang van de tweede lockdown, in het najaar van 2020, werd door onze secundaire scholen vaak een vorm van blended learning georganiseerd. Hierbij werden zowel face-to-face (F2F) als online onderwijsleeractiviteiten ontworpen.

Voor sommige scholen verliep deze omschakeling naar volledig of gedeeltelijk online onderwijs enigszins moeizaam. Daarnaast werd een groep leerlingen nauwelijks of zelfs helemaal niet bereikt, terwijl anderen goed bleken te aarden in blended learning. De vaststelling dat er zowel succesverhalen als minder goede ervaringen te noteren vielen, doet de vraag rijzen of - en onder welke omstandigheden - een structurele implementatie van blended learning het leren van leerlingen in het secundair onderwijs kan versterken.

 

Deze inspiratiegids - gebaseerd op huidig OBPWO-onderzoek - tracht een antwoord te geven op deze vraag. De antwoorden zijn gebaseerd op een casestudy onderzoek in zes Vlaamse secundaire scholen en een analyse van internationale wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek resulteerde in een wetenschappelijk rapport en deze inspiratiegids.

 

De in deze inspiratiegids aangereikte principes en handvatten zijn niet zonder meer toepasbaar in iedere school, bij elke leraar of voor alle leerlingen. De gids biedt inspiratie om op een onderbouwde wijze aan de slag te gaan en te leren van de ervaringen van andere scholen. Hij kan daarbij als een naslagwerk dienen om een blended onderwijsontwerp te realiseren dat het leren van leerlingen in een specifieke schoolcontext kan versterken.

Inspiratiegids blended learning in secundair onderwijs