Leren over de Europese Unie op school

Auteur: Prof. dr. Gracienne Lauwers - Leestijd: 7 minuten

De Europese Unie is een moeilijk onderwerp. Daarom heeft de VUB-MILO de 'De Europese Unie voor het onderwijs'-reeks opgestart waarmee zij scholen, die belangstelling hebben voor de Europese Unie, wil ondersteunen. Deze reeks voor verschillende doelgroepen (lager, middelbaar, hoger onderwijs) is ontworpen om leerlingen en studenten op een gestructureerde en boeiende manier kennis te laten maken met de Europese Unie en waarbij de complexe onderwerpen begrijpelijk worden gemaakt.

Het doel is om een dieper begrip te creëren van de Europese samenwerking, haar geschiedenis en haar impact op verschillende aspecten van het dagelijks leven. De onderwerpen zijn: de nieuwe naoorlogse structuur, samenwerking en eenmaking in Europa, de belangrijkste realisaties van het integratieproces, de belangrijkste instellingen van de Europese Unie, de eengemaakte markt, de EURO als officiële munteenheid van de Europese Unie, de Europese grensvrije zone, het Europees burgerschap, de Europese onderwijsruimte, grondrechten en democratie in de Europese Unie, de waarden en het motto van de Europese Unie, het klimaat, de eeuw van digitale connectie. Deze educatieve reeks werd in 2023 uitgegeven en werd gefinancierd door de Europese Unie onder het Jean Monnet project 101047545 ‚ELAT’.

Voor het basisonderwijs:

Paul Van Caesbroeck & Elise Lauwers, "Op reis door Europa: Leerboek over de Europese Unie voor het lager onderwijs", 2023, ISBN 9789491600111

Het is bijna vakantie. Eline maakt zich klaar om op vakantie te vertrekken. Ze gaat samen met haar ouders een treinreis maken door de Europese Unie. Ze heeft een lijstje gemaakt met de spullen die ze zeker nodig zal hebben op de reis. Dit boek is een lees-, leer- en oefenboek om leerlingen in het lager onderwijs op een educatief verantwoorde manier kennis te laten opdoen over de Europese Unie en hen vaardigheden te leren om te leven in de Europese Unie. Door samen avonturen te beleven in Europa worden kennis en vaardigheden stap voor stap opgebouwd. De leerlingen kunnen lectuur en oefeningen verwachten, maar het wordt een onvergetelijke kennismaking met de instellingen, werking, geschiedenis van de Europese Unie, de realisaties van de Europese Unie en Europese beleidsprioriteiten.

Over de methode

Complexe onderwerpen van de Europese Unie worden op een kindvriendelijke manier voorgesteld. De auteurs maken gebruik van eenvoudige taal die aansluit bij het begripsniveau van kinderen in het lager onderwijs. Aantrekkelijke illustraties stimuleren een positieve leeraanpak. De oefeningen houden hun interesse vast en dragen bij aan een actief leerproces.


Elk hoofdstuk begint met een situatie die leerlingen herkennen uit hun eigen leven. Het verhaal moet de nieuwsgierigheid van de leerlingen wekken. Daarna volgt een leertekst voor begrijpend lezen. Ingewikkelde terminologie, eigen aan de Europese Unie, wordt zoveel mogelijk vermeden. Abstracte terminologie in de leertekst wordt ondersteund door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen en interactieve opdrachten om de aandacht van de leerlingen vast te houden en hen actief te betrekken bij het leren. De antwoorden op de opdrachten staan achteraan en op het online EduLAw YouTube-platform. Op deze manier wordt de digitale leerervaring gestimuleerd. Er is ook een lijst van nieuwe woorden toegevoegd, die in de tekst worden aangeduid met een asterisk.

 

Op deze manier wordt een boeiende en toegankelijke leerervaring gecreëerd en wordt de basis gelegd voor een waardering van Europese samenwerking.

Voor het middelbaar onderwijs
Gracienne Lauwers & Paul Van Caesbroeck, "Eline en de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren", 2023, ISBN 978946494416

Eline plant samen met haar schoolteam een project over de Europese Unie in te dienen voor de Karel de Grote-prijs voor jongeren. Om meer kennis op te doen over de Europese Unie gaat zij met haar oma en tante naar de Europese wijk in Brussel. Medewerkers van de Europese instellingen en een aantal Europese Commissarissen geven haar een snelcursus over de Europese instellingen, de opeenvolgende uitbreidingen, de realisaties en de Europese beleidsprioriteiten. Gewapend met die kennis krijgt haar voornemen om mee te dingen naar de Karel de Grote-prijs vorm.

Over de methode
Het leesboek gebruikt 2-euro herdenkingsmunten als visueel element doorheen de hoofdstukken. Deze tastbare en herkenbare munten die de meeste leerlingen in de Europese Unie dagelijks gebruiken, wakkeren hun interesse voor de inhoud aan. Hierdoor wordt de leerervaring over complexe onderwerpen van de Europese Unie zowel boeiend als informatief.
Voor het hoger onderwijs
Gracienne Lauwers, "Inleiding tot de Europese Unie voor Lerarenopleiders en Onderwijzers," VUB.

De open-accesspublicatie maakt deel uit van het leermateriaal over de Europese Unie voor het hoger onderwijs. Dit materiaal bestaat uit online open-access tutorials (YouTube-kanaal EduLAw, afspeellijst MILO 0.8), een tekstboek, en een bijlage met wetteksten. Deze leermiddelen zijn ontwikkeld voor het onderwijs over de Europese Unie voor lerarenopleiders en (toekomstige) leraren in Vlaanderen.

Over de methode
Studenten in de educatieve bachelor of educatieve master en onderwijzend personeel kunnen zich verdiepen in complexe onderwerpen van de Europese Unie door de studietekst te lezen, waarin theoretische concepten worden uitgelegd. De online video’s vormen een visuele en auditieve aanvulling op de studietekst. De combinatie van het tekstboek en multimedia komt tegemoet aan de diversiteit van studenten met verschillende leerstijlen.
Eline en de EU
Informatie
Heeft u of uw school interesse in de Europese Unie en/of het gebruik van de publicaties in de lessen, dan kan u contact opnemen met Prof. dr. Gracienne Lauwers via het contactformulier van deze website.