Ons project binnen Onderzoekende School?! bouwt verder op het geleverde werk van de op de school reeds aanwezige “Vitaminebende”. Deze werkgroep werd in het leven geroepen na problemen met lage motivaties van leerlingen, onrust en het verlies van verbondenheid tussen leerlingen en leraren. Vanuit “Vitamines Voor Groei”, een basiswerk van onderwijsexperts Vansteenkiste en Soenens, trachtte de werkgroep met behulp van de Zelf-Determinatie Theorie de problematieken aan te pakken. De eerste stappen focusten op het bestuderen van onderzoeksliteratuur en mondden uit in een globaal schema, dat het startpunt vormde van het project Onderzoekende School?!. 

 

De “Vitaminebende” versmolt hierdoor tot een nieuw onderzoeksteam, bestaande uit een bruggenbouwer (lerarenopleider), een aantal leerkrachten, leerlingenbegeleiders, twee student-leraren van de VUB en een gemotiveerde ondersteuner van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Doorheen het jaar kwam het nieuw samengestelde onderzoeksteam enkele keren samen om een gemeenschappelijk project uit te werken. Per graad werd via Smartschool een leerlingenenquête uitgestuurd die focuste op welbevinden, autonomie en relatie leerling-leerkracht. Op basis van de resultaten van de enquête besloten we focusgroepen op te zetten waarin de stem van de leerling nog duidelijker en helder kon worden gehoord. De gesprekken binnen de focusgroepen gingen over schoolactiviteiten, feedback en vertrouwensleerkrachten. Als team hopen we nu dat de school de resultaten van het onderzoeksproject kan gebruiken om de leerlingenparticipatie en leerlingenattitude te bevorderen.

Toekomstige leerkracht aan het woord

 

"Ik vind het prachtig dat lerarenopleidingen ernaar streven om hun toekomstige leerkrachten beter te vormen met projecten zoals  Onderzoekende School?!. Onderwijs is zoveel meer dan alleen lesinhouden." (Yoni Huijghe)