Zowel voor leerkrachten als leerlingen was dit een moeilijke overgang. Vorig jaar boog een onderzoeksgroep zich over de betekenis van permanente evaluatie. Dit jaar gingen wij dieper in op de concrete uitwerking van permanente evaluatie in de klaspraktijk en de communicatie naar leerlingen toe. De leerkrachten testten heel wat evaluatievormen uit in de klas en dit resulteerde, samen met een theoretisch deel, in een handleiding voor leerkrachten over permanente evaluatie in GO! TA Jette. De leerlingen werden in een aantal focusgroepen bevraagd over hun mening omtrent (permanente) evaluatie. Met behulp van deze resultaten werd een folder ontwikkeld om leerlingen en ouders te informeren over permanente evaluatie op het GO! TA Jette.

Onderzoekende leerkrachten aan het woord

 

"Ons project gaat over differentiëren in evaluatievormen. Hetzelfde team heeft vorig jaar gewerkt aan differentiëren in werkvormen en dat werk heeft ons heel veel geleerd. Dit jaar dachten wij in hetzelfde gebied te blijven, maar dan meer de nadruk te leggen op de evaluatie. Waarom evaluatie? In een alsmaar vernieuwend en veranderend onderwijsgebeuren moet er ook plaats zijn voor een nieuwe blik op het geven van punten.

 

Punten geven zou niet enkel mogen blijven bij enkel en alleen klassieke toetsen. De leerlingen zouden naar onze mening ook deel moeten nemen aan het evaluatieproces. Evaluatie kan heel breed worden gezien. De dag van vandaag denkt men onmiddellijk aan de rode balpen als er wordt gesproken van evaluatie. Dit was dan ook het startpunt van het project.

 

Tijdens de overlegmomenten trachtten we zoveel mogelijk nieuwe ideeën te creëren om tot slot met vrucht te eindigen. Samen hebben wij nieuwe methoden uitgeprobeerd om te zien welk effect ze zouden hebben op de leerlingen. Ten slotte werden de leerlingen in groep getoetst om te zien wat zij vonden van de nieuwe generatie punten geven. Er werden vragen gesteld die peilden naar hun ervaringen. Over het algemeen zagen wij dat de leerlingen op verschillende manieren reageerden, mede door de heterogeniteit van de groep. Er kan alvast gezegd worden dat het een geslaagd project is geweest waar wij en, zeker alle andere mensen die iets te maken hebben met onderwijs, iets van kunnen leren." (Ellen, Herlinde, Hilde, Sofie, Jan, Mariska, Peter en Sema)

Bruggenbouwer aan het woord

 

"Op GO! TA Jette werd dit jaar het onderwerp ‘permanent evalueren binnen beroeps- en technisch onderwijs’ naar voor gebracht. Het was meteen duidelijk dat het afbakenen van de onderzoeksvraag een grote uitdaging met zich meebracht, voornamelijk binnen een grote groep van leraren. Maar het enthousiasme om samen naar oplossingen te zoeken bracht de verwachtingen en de dromen alsnog in dezelfde richting. Daarnaast was het niet eenvoudig om steeds het belang van het onderzoek voor het leerproces van de leerlingen voorop te plaatsen. Deze taak werd opgenomen door de studenten van EhB en VUB binnen het onderzoekende team. Zij brachten zeer plichtsbewust het perspectief van de leerlingen binnen in het team. Nog meer communicatie en afstemming van acties en resultaten tussen leerlingen en het onderzoekende team lijken een meerwaarde voor het creëren van een bredere leeromgeving voor alle leerlingen.

 

Dit was mijn eerste introductie in het proces van Onderzoekende School?!. Ik was heel benieuwd naar hoe de uitwerking van zulke professionaliseringsinitiatieven op school zou aangepakt worden. Over het algemeen is mijn indruk na dit eerste jaar dat de meerwaarde vooral zit in het samenwerken binnen het schoolteam, maar ook door overleg met andere trajecten van Onderzoekende School?!. Het geeft de school de mogelijkheid om ook buiten de muren te gaan kijken naar hoe andere scholen hun projecten en acties vanuit dit onderzoeksproces in de praktijk implementeren." (Inge Bogaert)