Nederlands als schooltaal en intrinsieke motivatie

Op basis van ervaringen achten de leerkrachten het taalgebruik van veel leerlingen te weinig verzorgd en de schooltaal onvoldoende beheerst. Het thema situeert zich dan ook in uiteenlopende domeinen: het taalbewustzijn van de leerlingen, de algemene verantwoordelijkheidszin bij onze jongeren, het taalbeleid van de school, enz. 

Na wat wikken en wegen besluiten we ons te focussen op opties waardoor de leerlingen uit eigen beweging meer belang hechten aan en inspanning leveren voor het Nederlands. Al snel komen we tot een vaak geprezen methode: een aantrekkelijkere context voor het Nederlands scheppen, dankzij leuke activiteiten die op school georganiseerd worden. Door middel van een enquête en een focusgroep stemmen we deze activiteiten zoveel mogelijk af op de leefwereld en de voorkeur van de leerlingen. Twee activiteiten komen uit de bus: het improvisatietheater en een spelcarrousel. In beide domeinen organiseren we zes sessies, allemaal in de middagpauze. De sessies zijn vrij toegankelijk voor de tweedejaars uit alle richtingen. 

Toekomstige leerkracht aan het woord

 

"Wat me vooral aantrok tot Onderzoekende School?! was het feit dat je meteen deel uitmaakt van het schoolgebeuren. Je bent niet alleen een stagiaire, maar je wordt ook een onderdeel van het schoolteam.  Ik ben erg nieuwsgierig van aard en het leek me dan ook erg interessant om eens te kunnen beleven hoe het er op school aan toe gaat buiten de lessen. Deel uitmaken van het OS-team was een erg leuke belevenis omdat je echt het gevoel krijgt dat je iets kunt bereiken voor je stageschool." (Ellen Voets)