Tijdens het eerste schooljaar vulden de leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad een enquête in om hun motivatie af te toetsen en hun noden te verzamelen. Tijdens het tweede schooljaar was het doel om de informatie die uit de enquêtes kwamen zo goed mogelijk te gebruiken. 

We boekten op twee vlakken resultaten in GO! Atheneum Etterbeek. Ten eerste hebben we veranderingen teweeggebracht op vlak van schoolinfrastructuur om de omgeving van de leerlingen te optimaliseren. Ten tweede hebben we twee theoretische concepten uitgewerkt in de lessen. We wilden als team een growth mindset bevorderen binnen de lessen. Een growth mindset betekent een groeifilosofie, een positieve benadering in het lesgeven en constructieve feedback om de leerlingen naar boven te trekken. Daarbij wilden wij positieve bekrachtiging als tool gebruiken om een positieve sfeer in de klas te bevorderen. 

De leerkrachten van ons team hebben een verkennend onderzoek geleid en zijn meerdere methodes gaan uitproberen in hun klassen. De volgende stap is om die methodes op een rij te zetten en te beslissen welke methodes we in het hele leerkrachtenteam van het KAE willen promoten. Op die manier zullen wij als team op een globale manier kunnen werken aan de intrinsieke motivatie van onze leerlingen.

Bruggenbouwer aan het woord

"Ik had de unieke ervaring om in twee onderzoekende teams aan de slag te gaan met twee totaal verschillende onderwerpen. Bij het team KAE hebben we gefocust op de motivatie van leerlingen door de show them that you care-aanpak. De leerkrachten hebben verschillende experimenten uitgevoerd om leerlingen zich gezien te laten voelen. Als bruggenbouwer heb ik hier veel kunnen leren over de growth mindset en het positief bekrachtigen van leerlingen." (Cédric van Drieberge)