Welbevinden bij leerlingen

Een bevraging, die eerder plaatsvond, toonde aan dat het welbevinden van de tweede graad eerder laag lag. De focus van het onderzoek was gevonden: “Hoe kunnen we het welbevinden van de leerlingen van de tweede graad verhogen?"

Het welbevinden van leerlingen is echter een zeer breed begrip en omvat vele verschillende onderdelen van het leven op school. In een eerste fase van ons onderzoek hebben we dit begrip moeten nuanceren. Er werd besloten om te focussen op de groepsdynamiek van een klas, hoe een positief klasklimaat gecreëerd kan worden en welke rol de klastitularis hierin kan spelen. Na een bevraging bij zowel de leerlingen als de leerkrachten werd er besloten om enkele kleine acties op te starten.

 

Een eerste actie richt zich op de leerkrachten. Aan het begin van volgend schooljaar zal hen een professionalisering rond groepsdynamiek aangeboden worden. In een tweede actie zal de klasdag van de tweede graad ondersteund worden en zal de focus van een gezellige klasactiviteit evolueren tot een heuse teambuilding. Dit hopen we te realiseren door de leerlingen meer inspraak te bieden en de klastitularissen een brochure aan ideeën voor activiteiten te geven.

Toekomstige leerkracht aan het woord

 

"Sinds november geef ik als leerkracht in opleiding les in het GO! atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek. Tegelijk volg ik de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De combinatie van lesgeven en les volgen zorgt ervoor dat ik enerzijds de theorie steeds aan de praktijk kan toetsen, en dat ik anderzijds binnen een theoretisch kader over mijn praktijk kan reflecteren." (Varenka Theunynck)