Nadat we de huidige initiatieven rond OLB in kaart hadden gebracht, bespraken we wat we concreet wilden onderzoeken om ons project vorm te geven. Uit dit gesprek kwam naar voor dat we graag inzicht kregen in de manier waarop leerlingen hun studiekeuze maken en de initiatieven van de school die hen daarbij hielpen. Daarbij wilden we volgende vragen onderzoeken:

  • Welke acties op school hebben leerlingen uit de derde graad geholpen tijdens hun schoolloopbaan om zelfbewuste keuzes te maken over hun studierichting?” en
  • Wat zou de school kunnen verbeteren om hen beter toe te laten om zelfbewuste keuzes te maken over hun studierichting?“. 

Om een antwoord op deze vragen te bieden, hebben we interviews afgenomen  met leerlingen in de derde graad. Uit deze interviews bleek o.m. dat leerlingen nood hebben aan informatie over de verschillende studiemogelijkheden en vragende partij zijn voor individuele begeleidingsgesprekken. Op basis van de inzichten uit de interviews ontwikkelden we twee draaiboeken. Een eerste draaiboek verzamelt alle initiatieven per graad, met informatie en een verantwoordelijke contactpersoon. Een tweede draaiboek beschrijft op welke vaste momenten en op welke manier een klastitularis een individueel begeleidingsgesprek kan voeren met leerlingen. Graag tonen we jullie op de ontmoetingsdag hoe we deze draaiboeken concreet hebben uitgewerkt.

Toekomstig leerkracht aan het woord

 

Ik heb een vooropleiding als onderwijskundige achter de rug, waardoor ik door het leven ga met een wetenschappelijke en theoretisch getinte bril. Toen ik als student-leerkracht in de praktijk terecht kwam, merkte ik dat het niet evident is om de brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Onderzoekende School?! was voor mij dan ook een eye-opener die me hielp zien hoe je praktijk en onderzoek wel met elkaar kan laten versmelten. Vanaf de eerste ontmoeting met het team was het duidelijk dat we een gemeenschappelijk doel hadden, nl. ervoor zorgen dat elke leerling in de juiste studierichting zit en zo zijn/haar talenten ten volle kan ontplooien. Hoewel we als team vaak op hindernissen botsten, zorgde dit gemeenschappelijk doel er telkens weer voor dat we obstakels de baas konden. Onderzoekende School?! was een intensief proces maar ik ben zeer trots op het resultaat. Samen legden we de basis voor een duurzame en verankerde onderwijsloopbaanbegeleiding. (Ariadne Warmoes)