Schoolleiders en hun keuze voor zelfregulerend leren.

Leestijd: 5 minuten

Een knappe literatuurstudie vind je in de masterproef van Bruno De Lille die naar aanleiding van een Onderzoekende School?! waaraan hij deelnam, besliste om te bestuderen wat schoolleiders beweegt tot het invoeren van zelfregulerend leren op hun school. Ontdek welke doelen schoolleiders vooropstellen en welke drempels ze tegenkomen.

 

Bruno formuleert op basis van zijn literatuurstudie ook meteen enkele concrete aanbevelingen voor schoolleiders die de implementatie van zelfregulerend leren bij hen op school willen optimaliseren.

Samenvatting

In dit verkennende kwalitatieve onderzoek werden 10 schoolleiders van 9 scholen waar de methodiek van Zelfregulerend Leren (ZRL) gebruikt wordt, via semi-gestructureerde interviews bevraagd naar de doelen die ze voor ogen hadden met de keuze voor dat ZRL. Men ging ook dieper in op de concrete aanleiding voor de invoering ervan. De resultaten lieten zien dat de schoolleiders meestal voor het ZRL kozen op verzoek of na suggestie van hun leerkrachten, die aangaven met de traditionele manier van lesgeven de gewenste kwaliteit en resultaten niet meer te behalen. De schoolleiders wilden de motivatie van de leerlingen verhogen, meer gedifferentieerd kunnen werken met de leerlingen en de leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs. Uit het onderzoek bleek dat de schoolleiders bij de opstart vaak een kerngroep leerkrachten betrokken, wat een positieve impact kan hebben. Er werd echter ook geconstateerd dat, ondanks het feit dat studies de effectiviteit hiervan hebben aangetoond, er zeer zelden een leerlijn ZRL wordt gebruikt en dat de methodiek maar in een minderheid van de scholen consequent op een expliciete manier aan de leerlingen wordt aangeleerd. Deze bevindingen bevestigen daarmee wel eerder onderzoek ter zake.

Masterthesis: De Lille, B. (2023). Schoolleiders en hun keuze voor zelfregulerend leren