Photo voice met jongeren in grootstedelijke context

Auteur: Jetske Strijbos - leestijd 3 minuten

Photovoice is een participatieve methode waarin mensen (vb. leerlingen) hun omgeving of hun persoonlijke ervaringen via foto’s in beeld brengen, er vervolgens in groep kritisch over reflecteren en er tenslotte over in dialoog gaan met belanghebbenden (vb. schoolteams, beleidsmakers…) (Wang, 1999). Photovoice geeft op die manier een stem aan groepen die doorgaans weinig kansen krijgen om hun perspectief te delen en om beslissingen te beïnvloeden (Greene, Burke & McKenna, 2018; Mitchell, 2008). Het blijkt een zeer geschikte gespreks- en onderzoeksmethode voor klasgroepen vol diversiteit omdat photovoice (1) leerlingen uitnodigt om thema’s zeer breed te benaderen, (2) de ruimte laat aan leerlingen om zelf te bepalen wat ze wel en niet vertellen over het thema en (3) leerlingen op een indirecte – via foto’s - en veilige manier helpt om een boodschap te brengen (Chio & Fandt, 2007).

 

Meer weten?

 

Referenties

Chio, V. C. M., & Fandt, P. M. (2007). Photovoice in the Diversity Classroom: Engagement, Voice, and the “Eye/I” of the Camera. Journal of Management Education, 31(4), 484–504.

Greene, S., Burke, K. J., & McKenna, M. K. (2018). A Review of Research Connecting Digital Storytelling, Photovoice, and Civic Engagement. Review of Educational Research, 88(6), 844-878.

Mitchell, C. (2008). Getting the picture and changing the picture: Visual methodologies and educational research in South Africa. South African Journal of Education, 28, 365-383.

Wang, C. C. (1999). Photovoice: A Participatory Action Research Strategy Applied to Women’s Health. Journal of Women’s Health, 8(2), 185–192.