Onderzoekende School bXL?!

Werk jij in een Brusselse school en wil je in partnerschap met de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel bouwen aan een onderzoekende en innoverende school? Schrijf je school in voor dit traject!

Onderzoekende leerkrachten én schoolleiders

Via het onderzoeksproject “Onderzoekende School?! bXL?!” kan de Vrije Universiteit Brussel jouw secundaire school een intern professionaliseringstraject aanbieden dat het schoolteam aanzet tot een onderzoekende houding. Daarbij vertrekken je vanuit de eigen praktijk om een onderzoek te voeren die een meerwaarde zal betekenen voor de leerlingen. De overlegmomenten in je eigen school worden geflankeerd door 4 lerende netwerken per schooljaar waarbij we leden van de onderzoekende teams uitnodigen op intervisies om samen over de muurtjes heen te kijken en van mekaar te leren.

Doel van een onderzoekend team in je school:

 • ontwikkelen van een onderzoekscultuur binnen gehele school;
 • systematische aanpak van urgente vragen die inspelen op de eigen context;
 • eigenaarschap van leraren vergroten in het opnemen urgente vraagstukken die in de gehele school een impact kunnen hebben;
 • versterken van datageletterdheid bij leerkrachten;
 • vergroten van het academisch optimisme bij leraren;
 • samen als team het leren van leerlingen zichtbaar versterken; en
 • interne professionalisering realiseren op onderwijskundige thema’s die de school aanbelangen.
 • Brug slaan tussen veranderproces op beleidsniveau en klasniveau

 

"Van leerkrachten wordt verwacht dat ze kennisnemen van onderwijskundig onderzoek, reflecteren op eigen ervaringen en de eigen klaspraktijk bijsturen door eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren" (Vlaamse Regering, 2008)

Dit traject voorziet ook een professionalisering voor schoolleiders. Dat betekent dat de directeur, adjunct-directeur, beleidsondersteuner, ... samen met een procesbegeleider van de Vrije Universiteit Brussel op onderzoekende wijze een onderwijskundige uitdaging aanpakken. Flankerend aan dit individueel traject met de schoolleiding in je school, wordt er ook geleerd in een vast samenwerkingsverband met andere schoolleiders uit Brussel. 

Doel van dit traject voor schoolleiders is:

 • het ondersteunen van de schoolleiding in het realiseren van het strategisch plan;
 • schoolleiding versterken in het ontwikkelen van gedeeld leiderschap tot op de werkvloer;
 • datageletterdheid vergroten van schoolleiding;
 • schoolleiding versterken in het opzetten van effectieve gedifferentieerde interne en externe professionaliseringsplannen die inspelen op de vooropgestelde doelen, de specifieke schoolcontext en individuele noden van het schoolteam; en
 • schoolleiding verder ondersteunen met opzetten van veranderprocessen waarin het gehele schoolteam wordt versterkt.