Trajecten Onderzoekende School?!

Via het onderzoeksproject “Onderzoekende School?!” van de VUB kan jouw secundaire school een intern professionaliseringstraject aanbieden dat het schoolteam aanzet tot een onderzoekende houding. Daarbij vertrekken jullie vanuit de eigen praktijk om een onderzoek te voeren die een meerwaarde zal betekenen voor de leerlingen.

De lerarenopleiding van de VUB biedt 3 trajecten Onderzoekende School?! aan. Je kan je school aanmelden voor meer dan een traject.

 

“Van leerkrachten wordt verwacht dat ze kennisnemen van onderwijskundig onderzoek, reflecteren op eigen ervaringen en de eigen klaspraktijk bijsturen door eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren” (Vlaamse Regering, 2008)

1. OS?! Classic

Op school wordt een onderzoekend team opgericht dat bestaat uit enkele leraren van de school. Van bij het begin sluiten student-leerkrachten aan bij het team. Twee van de leerkrachten worden getraind tot coach, zodat zij het team kunnen begeleiden bij het onderzoeksproces. Een lerarenopleider die de rol opneemt van bruggenbouwer is eveneens een evenwaardig lid van het team en ondersteunt het proces, de coaches en de student binnen de samenwerking. Het onderzoekend team vertrekt vanuit een beginsituatie analyse en het identificeren van een uitdaging binnen de school dat gericht is op het versterken van het leren van leerlingen.  

 

De opbouw van een werkingsjaar op het niveau van het onderzoekend team is hieronder weergegeven. 

Tijdslijn OS Classic

In het groen, onderaan de figuur, staan de zes sessies die het onderzoekend team gedurende een schooljaar hebben om de stappen van de onderzoekscyclus te doorlopen. Tussen sessies in voeren leden van het team onderzoeksacties uit (bv. raadplegen van literatuur, verzamelen van onderzoeksdata, analyseren van data …).  

In het roze, bovenaan de figuur, staat het flankerende programma dat wordt ingericht voor de leraar-coaches die worden opgeleid in een tweedaagse om het team te kunnen begeleiden in het onderzoeksproces. Er zijn drie intervisiesessies met coaches uit andere scholen doorheen het schooljaar en een toonmoment. 

Op de afsluitende ontmoetingsdag presenteren onderzoekende teams hun onderzoek aan elkaar. 

 

Verwachtingen?

 • Startende leerkrachten zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs met een licentiaats- of masterdiploma worden doorverwezen door de school naar het LIO-traject aan de VUB waar maximale integratie van werken als leerkracht en de opleiding gerealiseerd wordt.
 • Engagement om minstens 5 stages van studenten in de educatieve masteropleidingen van de VUB te laten doorgaan op de school (afhankelijk van de grootte en het type school kan hiervan afgeweken worden).
 • Twee leerkrachten en/of ondersteuners per school engageren zich om de rol van coach op te nemen. De twee coaches hebben bij voorkeur minstens drie jaar ervaring als leraar en/of (beleids)ondersteuner en kunnen zich engageren voor deelname aan de opleidingstweedaagse in september en de intervisiesessies in een lerend netwerk met andere coaches uit andere scholen doorheen het schooljaar. 
 • Resultaten van het onderzoek worden (indien gewenst anoniem) gerapporteerd aan andere scholen en gepubliceerd op de website als inspirerende praktijk (kan openbaar toegankelijk of in de afgesloten intranetruimte uitsluitend voor partnerscholen).
 • Deelname aan feestelijk Ontmoetingsmoment aan het eind van elk schooljaar. 
Ja, mijn school wil een OS?! Classic worden!
Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

We vragen een actief engagement aan de deelnemers. Wat houdt dit in?
Je stapt met je school in voor een deelname van minimaal 1 schooljaar.
Momentje...

Bedankt voor je bericht.

2. OS!? Blended

Op school wordt een onderzoekend team opgericht dat bestaat uit enkele leraren van de school. Van bij het begin sluiten student-leerkrachten aan bij het team. Het onderzoekend team vertrekt vanuit een beginsituatie analyse en het identificeren van een uitdaging binnen de school dat gericht is op het versterken van het leren van leerlingen.  

Twee van de leerkrachten worden getraind tot coach, zodat zij het team kunnen begeleiden bij het onderzoeksproces. Tussentijdse opvolging met een vaste begeleider gebeurt vanop afstand over zowel onderwijskundige thema’s als vragen omtrent de onderzoekscyclus. In de begeleiding zijn een intakegesprek en maximaal 4 digitale consultaties per schooljaar voorzien. Coaches kunnen deelnemen aan het flankerende programma dat wordt ingericht voor de leraar-coaches: een tweedaagse opleiding om het team te kunnen begeleiden in het onderzoeksproces en drie intervisiesessies met coaches uit andere scholen doorheen het schooljaar. Op de afsluitende ontmoetingsdag presenteren onderzoekende teams hun onderzoek aan elkaar. De school heeft toegang tot de openbare website van Onderzoekende School?! (toegang tot intranet is niet inbegrepen).

 

De opbouw van een werkingsjaar met opvolggesprekken is hieronder weergegeven:

Tijdslijn onderzoekend team 2

Verwachtingen?

 • Startende leerkrachten zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs met een licentiaats- of masterdiploma worden doorverwezen door de school naar het LIO-traject aan de VUB waar maximale integratie van werken als leerkracht en de opleiding gerealiseerd wordt.
 • Engagement om minstens 5 stages van studenten in de educatieve masteropleidingen van de VUB te laten doorgaan op de school (afhankelijk van de grootte en het type school kan hiervan afgeweken worden).
 • Twee leerkrachten en/of ondersteuners per school engageren zich om de rol van coach op te nemen. De twee coaches hebben bij voorkeur minstens drie jaar ervaring als leraar en/of (beleids)ondersteuner en kunnen zich engageren voor deelname aan de opleidingstweedaagse in september en de intervisiesessies in een lerend netwerk met andere coaches uit andere scholen doorheen het schooljaar. 
 • Resultaten van het onderzoek worden (indien gewenst anoniem) gerapporteerd aan andere scholen en gepubliceerd op de website als inspirerende praktijk.
 • Deelname aan feestelijk Ontmoetingsmoment aan het eind van elk schooljaar. 
Ja, mijn school wil een OS?! Blended worden!
Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

We vragen een actief engagement aan de deelnemers. Wat houdt dit in?
Je stapt met je school in voor een deelname van minimaal 1 schooljaar.
Momentje...

Bedankt voor je bericht.

3. OS?! Basic

Een school die voor dit traject kiest, richt geen onderzoekend team op. De school formuleert wel een onderzoeksvraag waarmee de school, in samenwerking met masterstudenten van de lerarenopleiding van de VUB, aan de slag wil gaan. De student – leraren worden ondersteund door een promotor die hen met expertise en knowhow begeleidt.

 

Verwachtingen?

 • Startende leerkrachten zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs met een licentiaats- of masterdiploma worden doorverwezen door de school naar het LIO-traject aan de VUB waar maximale integratie van werken als leerkracht en de opleiding gerealiseerd wordt.
 • Engagement om minstens 5 stages van studenten in de educatieve masteropleidingen van de VUB te laten doorgaan op de school (afhankelijk van de grootte en het type school kan hiervan afgeweken worden).
 • Resultaten van het onderzoek worden (indien gewenst anoniem) gerapporteerd aan andere scholen en gepubliceerd op de website als inspirerende praktijk.
Ja, mijn school wil een OS?! Basic worden!
Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

We vragen een actief engagement aan de deelnemers. Wat houdt dit in?
Je stapt met je school in voor een deelname van minimaal 1 schooljaar.
Momentje...

Bedankt voor je bericht.