Onderzoek naar teacher design teams en de rol van de coach

Auteur: Jo Tondeur - Leestijd: 1 minuut

Het doel van de huidige studie was om de rol en het belang van de facilitator of coach in ontwerpteams voor leraren te onderzoeken. Het onderzoek vond plaats in de context van een lerarenopleiding in België, waar docentontwerpteams werden opgezet om de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders te faciliteren. 

De bevindingen van focusgroepdiscussies met teamleden en semigestructureerde interviews met facilitators bevestigen dat het gepercipieerde belang van een facilitator afhangt van verschillende factoren, zoals teamkenmerken en de ontwerpfase. 

Bovendien vonden we dat een facilitator drie rollen op een dynamische manier kan vervullen: (a) het bieden van logistieke ondersteuning, (b) het ondersteunen van het ontwerpproces en (c) het monitoren van het ontwerpproces.

 

De discussie gaat over hoe deze resultaten gebruikt kunnen worden om facilitators te ondersteunen bij succesvolle implementatie van Teacher Design Teams.

Artikel: Onderzoek naar teacher design teams en de rol van de coach