Krachtig schoolleiden

Krachtig schoolleiden doe je niet langer alleen. Daarom versterken we niet enkel formele schoolleiders in hun rol en met hun specifieke uitdagingen binnen de schoolspecifieke context, ook teacher leaders kunnen bij ons terecht om hun rol in gedeeld leiderschap te verduurzamen. Krachtig schoolleiden houdt verder in dat ook de missie en visie van universiteit en schoolleiding op elkaar kan afgestemd worden. Wij zien dit zo:

Schoolleiders

 

Wat?

Procesbegeleiding van schoolleiders in het opzetten en ondersteunen van schoolontwikkeling, het versterken van beleidsvoerend vermogen en het bewaken van interne kwaliteitszorg.

 

Doel?

• schoolleiding ondersteunen bij het realiseren van het strategisch plan;
• schoolleiding versterken in het ontwikkelen van gedeeld leiderschap tot op de werkvloer;
• datageletterdheid van schoolleiders vergroten;
• onderzoekscultuur van het gehele schoolteam versterken;
• schoolleiding versterken in het opzetten van effectieve gedifferentieerde interne en externe professionaliseringsplannen die inspelen op de vooropgestelde doelen, de specifieke schoolcontext en de individuele noden van het schoolteam; 
• schoolleiding verder ondersteunen met opzetten van veranderprocessen waarin het gehele schoolteam wordt versterkt.

 

Aanbod?

 • Eén maal per maand ondersteuning van schoolleiding (sessies van 3u x max 10/schooljaar) door procesbegeleiding 
 • Ondersteuning bij het opzetten van teamvergaderingen, pedagogische studiedagen, professionele leergemeenschappen, werkgroepen… (max 3/schooljaar)
 • Aanbod van kennisinjecties die inspelen op noden van de schoolleiding 
 • Coaching van beleidsteam om te groeien in de bovengenoemde doelen 
 • Lidmaatschap van een lerend netwerk met minstens 20 schoolleiders 
 • Korting op aanvullend professionaliseringsaanbod
 • Mogelijkheid om vrijwillig medewerker te zijn van de lerarenopleiding (toegang tot bibliotheek, leerplatform,…)
 • Log in op de website van onderzoekende school die toegang geeft tot verdiepend materiaal
 • Ontmoetingsmoment voor schoolleiders per schooljaar waarbij instroom toekomstige leraren, kennisdeling en professionalisering centraal staan 

 

Verwachting?

 • Engagement van schoolleiding om dit aanbod te integreren in de beoogde doelstellingen die ze als school voorop stellen
 • Actieve participatie van gehele schoolleiding aan traject
 • Met ondersteuning een strategisch plan vastleggen voor begeleiding  binnen de schoolwerking om continuïteit en kwaliteit van de begeleiding te verzekeren
 • Startende schoolleiders zijn een optie maar hierbij moet rekening gehouden worden dat het aanbod kan afwijken en er een gedifferentieerd pakket op maat wordt uitgewerkt.

Traject Teacher Leaders

 

Wat?

Professionaliseringstraject om als school te groeien naar gedeeld leiderschap

 

Doel?

 • Effectief implementeren van gedeeld leiderschap op de werkvloer
 • Versterken van leraren die ‘plots’ de rol toebedeeld krijgen van teacher leader
 • Basisreferentiekaders meegeven over beleidsvoerend vermogen, interne kwaliteitszorg en schoolontwikkeling in teamverband

 

Aanbod in opbouw...

Vragen of interesse? Neem contact met ons op. 

 

Scholengroep

 

Wat?

Aligneren van missie en visie lerarenopleiding en scholengroep en uitgroeien tot een effectief school-universiteitspartnerschap

 

Doel?

 • Vergroten van instroom leraren in de scholengroep
 • Faciliteren van professionele leergemeenschap in de scholengroep
 • Afstemmen van programma lerarenopleiding, aanvangsbegeleiding en professionaliseringskansen om scholen zo effectief mogelijk te ondersteunen
 • Counseling over effectieve professionaliseringstrajecten 
 • Afstemming procesbegeleiding individuele scholen en strategische doelstellingen scholengroep 

 

Aanbod in opbouw...

Vragen of interesse? Neem contact met ons op. 

Klinkt dit als muziek in de oren?

Klik door op onderstaande buttons om meer te weten te komen!
Effectief professionaliseren Pedagogische fit secundair - hoger onderwijs Samen opleiden