Pedagogical fit secundair - hoger onderwijs

Pedagogische fit met jouw school

 

Wat?

Ondersteuning in doorstroomscholen bij het afstemmen van onderwijskundige vraagstukken op pedagogische aanpak in het hoger onderwijs.

 

Doel?

 • Pedagogische aanpak in scholen en hoger onderwijs op elkaar afstemmen
 • Leerlingen beter voorbereiden op de start in het hoger onderwijs 

 

Aanbod?

 • Lerarenopleiding als brugfiguur naar diensten op de V.U.B zoals bijvoorbeeld studiebegeleiding, faculteiten, scholenrelaties,…
 • Binnen de begeleiding van schoolleiders aandacht voor het interpreteren van data over doorstroom in het hoger onderwijs.

 

Verwachting?

 • Leerlingen laten kennismaken met aanbod van de V.U.B.
 • Bruggen leggen met onderwijsaanpak V.U.B en eigen pedagogische visie

 

Wat met je scholengroep of scholengemeenschap?

Wat?

Samenwerkingskansen als partnerschool van de universiteit verkennen opdat doorstroom van leerlingen in het hoger onderwijs binnen de scholengroep kan vergroot worden.

 

Doel?

 • Partnerschap met V.U.B. verkennen in komende drie jaar om doorstroom van leerlingen naar hoger onderwijs (V.U.B) te vergroten 
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding versterken en afstemmen op hoger onderwijs

 

Aanbod?

 • In kaart brengen van kansen om doorstroom in de eigen scholengroep naar hoger onderwijs te vergroten.
 • Lerarenopleiding als brugfiguur naar andere stakeholders op V.U.B. (studiebegeleidingscentrum V.U.B., scholenwerking, faculteiten)

 

Verwachting?

 • Engagement om V.U.B. als bevoorrechte partner in de scholengroep naar ouders en leerlingen kenbaar te maken
 • Engagement om verkennend in kaart te brengen op welke wijze de universiteit en de scholengroep samen de slaagkansen van leerlingen in het hoger onderwijs kunnen versterken

Klinkt dit als muziek in de oren?

Klik door op onderstaande buttons om meer te weten te komen!
Samen opleiden Krachtig schoolleiden Effectief professionaliseren