Effectief professionaliseren

We voorzien twee overkoepelende trajecten die aanvullend kunnen zijn, maar ook afzonderlijk aangeboden worden. Traject Schoolteam behelst de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen de school door een systematische aanpak van de contexteigen uitdagingen. Dat betekent dat er op maat aan de vraagstukken binnen jouw school wordt gewerkt. Het richt zich op leerkrachten en schoolleiders. Traject 'Breek uit je school' richt zich op schoolleiders, teacher leaders en leerkrachten. Het is een extern professionaliseringsaanbod dat inspeelt op actuele noden. 

Traject Schoolteam

 

Wat?

Cultiveren van een onderzoekende schoolcultuur die gericht is op schoolontwikkeling en interne kwaliteitszorg. We voorzien drie verschillende sporen binnen het traject schoolteam: Classic, blended en basic. 

 

 Doel?

 • Ontwikkelen van een onderzoekscultuur binnen de gehele school
 • Systematische aanpak van urgente vragen die inspelen op de eigen context
 • Eigenaarschap van leraren vergroten in het opnemen van urgente vraagstukken die in de gehele school een impact kunnen hebben
 • Versterken van datageletterdheid bij leerkrachten
 • Vergroten van het academisch optimisme bij leerkrachten
 • Samen als team het leren van leerlingen zichtbaar versterken
 • Interne professionalisering realiseren op onderwijskundige thema’s die de school aanbelangen
 • Brug slaan tussen veranderproces op beleidsniveau en klasniveau

 

Onderzoekende School?! Classic

Aanbod?
 • Opzetten (vakdidactische) onderzoekende team
 • Bruggenbouwer als facilitator
 • Studenten als evenwaardige partner in onderzoek en ontwikkeling
 • Lerend netwerk onderzoekende teams (3x/jaar)
 • Just-in-time kennisinjecties + inhoudelijke input vanuit expert lerarenopleiding
 • Log-in databank www.onderzoekendeschool.be
 • Brug leren slaan tussen onderzoekende en veranderprocessen
 • Label voor Onderzoekende School?!
 • Ontmoetingsmoment
 • Coachingstraject voor coaches (certificaat voor coach OS + vermelding op website na doorlopen 1 jaar coach)

 

 Verwachting?

 • Minstens 3 jaar ervaring als leraar en/of (beleids)ondersteuner op de school om rol als coach op te nemen
 • Doorlopen van de volledige onderzoekscyclus op één jaar (minstens 6 sessies van 2u)
 • Rapporteren van resultaten aan andere scholen en publiceren op de website
 • Deelname aan lerende netwerken en ontmoetingsmoment
 • Centraal contactpersoon voor bruggenbouwer en studenten op de school
 • Met ondersteuning een strategisch plan vastleggen voor Onderzoekende School?! binnen de schoolwerking om continuïteit en kwaliteit te verzekeren

 

Onderzoekende School?! Blended

Op de school is er een onderzoekend team aanwezig dat bestaat uit 2 coaches,  onderzoekende leerkrachten en masterstudenten van de Lerarenopleiding van VUB. We voorzien tussentijdse opvolging op afstand over zowel onderwijskundige thema’s als vragen omtrent de onderzoekscyclus met een vaste begeleider. In de begeleiding is er een intakegesprek en maximaal 4 digitale consultaties per schooljaar voorzien.

 

Coaches kunnen deelnemen aan de opleidingen en ze maken deel uit van het partnerschap school-universiteit, ze hebben toegang tot de lerende netwerken, georganiseerd door MILO VUB en de website. 

 

Aanbod?

 • Opzetten (vakdidactische) onderzoekende team
 • Bruggenbouwer op afstand (digitaal, intake + 4 gesprekken per jaar)
 • Studenten als evenwaardige partner in onderzoek en ontwikkeling
 • Lerend netwerk onderzoekende teams (3x/jaar)
 • Brug leren slaan tussen onderzoekende en veranderprocessen
 • Ontmoetingsmoment
 • Coachingstraject voor coaches (certificaat voor coach OS + vermelding op website na doorlopen 1 jaar coach)

 

 Verwachting?

 • Minstens 3 jaar ervaring als leraar en/of (beleids)ondersteuner op de school om rol als coach op te nemen
 • Doorlopen van de volledige onderzoekscyclus op één jaar (minstens 6 sessies van 2u)
 • Rapporteren van resultaten aan andere scholen en publiceren op de website
 • Deelname aan lerende netwerken en ontmoetingsmoment
 • Centraal contactpersoon voor bruggenbouwer en studenten op de school

 

Onderzoekende School?! Basic

Je school heeft een prangende vraag en wil die evidence informed aanpakken. Masterstudenten van de lerarenopleiding van VUB onderzoeken het praktijkprobleem onder begeleiding van een promotor uit de opleiding. De promotor voegt expertise en knowhow toe aan het onderzoek. 

 

Aanbod?

 • Opzetten (vakdidactische) onderzoekende team
 • Studenten als evenwaardige partner in onderzoek en ontwikkeling
 • Brug leren slaan tussen onderzoekende en veranderprocessen
 • Ontmoetingsmoment
 • promotor die studenten begeleidt met expertise en knowhow

 

 Verwachting?

 • Centraal contactpersoon voor de masterstudenten op de school

 • Rapporteren van resultaten aan andere scholen en publiceren op de website

 • Deelname aan ontmoetingsmoment

Traject 'Breek uit je school'

Wat?

Extern professionaliseringsaanbod voor schoolleiding, teacher leaders en leerkrachten

 

Doel?

 • Een aanvullend professionaliseringsaanbod dat inspeelt op de noden van de schoolteams
 • Aanvullend competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) versterken rond pedagogische urgenties die aan bod komen in de interne professionaliseringstrajecten

 

Aanbod?

Grote variatie aan effectieve professionaliseringsinitiatieven (boekenclub, coachingstraject, verandermanagement, sociocratie, ZRL, differentiatie) waarop vrij kan ingeschreven worden via de website.

 

Verwachting?

 • Leerkrachten nemen het leerproces in eigen handen en stellen hun eigen groeidoelen vast.
 • Deelnemers die zich aanmelden voor een individuele training kaderen dit binnen het professionaliseringplan en de strategische doelen die de school momenteel voorop stelt.

 

Klinkt dit als muziek in de oren?

Klik door op onderstaande buttons om meer te weten te komen!
Pedagogische fit secundair - hoger onderwijs Samen opleiden Krachtig schoolleiden