Word coach van een onderzoekend team

Leestijd: 15 minuten

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze kennisnemen van onderwijskundig onderzoek, reflecteren op eigen ervaringen en de eigen klaspraktijk bijsturen door eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren (Vlaamse Regering, 2008).

 

Hoe doe je dat?

Het project Onderzoekende School?! biedt de school een intern professionaliseringstraject aan dat het schoolteam aanzet tot een onderzoekende houding. Het doel van Onderzoekende School?! is om onderzoek en innovatie beter te integreren in de schoolpraktijk.

Het project omhelst een samenwerkingsmodel waarbij lerarenopleidingen, onderzoekers, leraren (scholen) en studenten samen een onderzoekende houding aannemen. Ze werken samen in een onderzoekend team. Het hanteren van probleemoplossende strategieën en uitwisselen van kennis door participatie aan een leergemeenschap met gestructureerde onderzoeksactiviteiten staan in dit project voorop.

Bij de opstart van Onderzoekende School?! bieden we een tweedaags coachingstraject aan voor de coaches van het onderzoekend team. De coaches zullen immers een sleutelrol opnemen binnen het onderzoekend team en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende partners.

Samen op weg naar een onderzoekende en innoverende school?!

Kom goed voorbereid naar het coachingstraject door deze pre-teaching!

1. Teamrollen

Op basis van individuele talenten en valkuilen vervullen mensen een specifieke rol in een team. De wijze waarop ieder lid een plaats inneemt in het team heeft een grote invloed op de manier waarop je het onderzoeksproces doorloopt. Om die reden is het erg belangrijk om je als coach bewust te zijn van de individuele talenten die al dan niet aanwezig zijn in het team.

Meredith Belbin deed uitgebreid onderzoek naar hoe mensen hun rol opnemen in teamverband. De rollen die zij toen voorstelde zijn ondertussen verouderd. In 2008 verscheen een reviewstudie die deze rollen actualiseerde en meer concreet beschreef. 

Mensen blijken twee à drie voorkeursrollen te hebben, die ze zonder probleem kunnen combineren. 

Lees de rollen hieronder en denk na over onderstaande vragen. Tijdens de eerste coachingsdag gaan hiermee verder aan de slag, de rollen en bijhorende vragen vormen de basis.

  1. Van welke rollen krijg ik het meeste energie?
  2. Welke rollen neem ik momenteel het meest op?
Teamrollen in een onderzoekend team bewerkt

Bron: Mumford, T.V., Van Iddekinge, C.H., Morgeson, F.P., Campion, M.A. (2008). The team role test: Development and validation of a team rol knowledge situational judgment test. Journal of Applied Psychology, 93 (2), 250-267

 

2. Groepsdynamische processen

Bekijk onderstaande video over teamontwikkeling volgens Tuckman.

Media